Schermafbeelding 2018-09-05 om 11.34.26.
Waar mag ik vliegen?
U moet uw drone bijvoorbeeld altijd kunnen zien. Ook mag u niet boven aaneengesloten bebouwing vliegen.
In verband met de veiligheid mag u niet overal vliegen met uw drone. Zo mag u niet in de buurt van een vliegveld vliegen. U mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water. Op de kaart staat aangegeven welke gebieden voor drones verboden zijn.
Naast de regels voor de plaats waar u vliegt, gelden er ook regels voor de omstandigheden waarin u vliegt. U mag bijvoorbeeld niet in het donker vliegen. Ook moet u de drone altijd kunnen zien.
Eisen en gewicht drone.
Een drone waar u recreatief mee vliegt mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Dit gaat binnenkort veranderen. Dan geldt mogelijk een maximumgewicht van 4 kilo voor particulier gebruik. 
Overzicht regels recreatief gebruik van drones.
Een overzicht van alle regels voor hobby drone-piloten staat in de regeling modelvliegen. Deze regeling wordt binnenkort aangepast.  
Straffen bij onrechtmatig gebruik drone.
Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. Dit kan bijvoorbeeld een geldboete zijn. Het is ook mogelijk dat uw drone in beslag wordt genomen. Mensen die vaker de fout in gaan, kunnen een gevangenisstraf krijgen. 
Filmen en foto’s maken met een drone.
Indien u foto’s en video-opnames maken met uw drone moet u zich houden aan de privacywetgeving. Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy.
Verzekering voor schade drone.
Veroorzaakt u schade met uw drone? Dan kan het slachtoffer u aansprakelijk stellen voor de schade of verwondingen. Daarom is het belangrijk dat u checkt of uw WA-verzekering eventuele schade die uw drone veroorzaakt dekt. Niet iedere WA-verzekering doet dit. De schade kan soms zeer hoog (tot duizenden euro’s) oplopen.